Skip to content
On this page

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (กรณีภาษีขาด)

กรณีลูกค้าภาษีขาดต่ออายุ พนักงานต้องดำเนินการเปลี่ยนวันที่ภาษีครบอายุ เพื่อให้ระบบช่วยคำนวณค่าภาษีและค่าปรับ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่เมนู "สร้างบิล" ด้านซ้ายมือ หรือคลิกที่เมนู "บริการลูกค้า > ประเมินราคา"

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกประเภท "รถ (รย.)"
 2. คลิกเลือกประเภท "พ.ร.บ."
 3. กรอกวันที่จดทะเบียน
 4. กรอก cc และน้ำหนักรถ
 5. คลิกปุ่ม "วันครบภาษี"

TIP

6.1. แก้ไขวันที่ "วันที่ครบกำหนด" อายุภาษี (ถามลูกค้าหรือดูได้จากป้ายภาษี)
6.2. แก้ไขวันที่ "วันที่ยื่นต่อภาษี" (วันที่จะไปขนส่ง)
6.3. ระบบคำนวนภาษีและค่าปรับให้อัตโนมัติ

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
 2. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
 3. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
 4. คลิกปุ่ม "สร้างบิล"

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกรูปแบบการชำระเงิน

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ภาษีขาด)-แต้มต่อ

 1. คลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อ บันทึกจ่ายเงิน

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์