Skip to content
On this page

การส่ง SMS แจ้งเตือนชำระเงิน

เมื่อครบรอบดีลของรายการลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนจ่าย แบ่งจ่าย หรือลูกค้าเครดิต สามารถใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ได้ดังนี้

SMS แจ้งเตือนชำระเงิน-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "ลูกหนี้"
  2. คลิก "ใบแจ้งหนี้"
  3. คลิกที่ไอคอน "รูปโทรศัพท์"

SMS แจ้งเตือนชำระเงิน-แต้มต่อ

  1. คลิกปุ่ม "ส่ง"
  2. เสร็จสิ้น

ปรับแต่งข้อความได้ที่เมนู จัดการข้อมูล (ตั้งค่า) > องค์กร > กำหนดค่า(รูปเฟือง) > แท็บ SMS แจ้งเตือนอื่นๆ

SMS แจ้งเตือนชำระเงิน-แต้มต่อ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์