Skip to content
On this page

การเปลี่ยนชื่อหัวบิล

WARNING

ต่อเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์บิลใบเสร็จแบบ "เก็บสำเนา"

ขั้นตอนการพิมพ์บิลใบเสร็จ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

  1. หลังจากชำระเงินเรียบร้อย คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์สีดำ "ใบฝากงาน"

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

  1. คลิกปุ่ม "Cancel"

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

  1. คลิกเลือกชื่อหัวเอกสาร หากต้องการเปลี่ยน

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

  1. ตั้งค่าเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ
  2. คลิกที่ไอคอน "รูปดินสอ" เพื่อแก้ไขชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

  1. กรอกข้อมูลของลูกค้า
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อหัวบิล-แต้มต่อ

  1. ระบบแสดงหน้าพิมพ์บิลขึ้นมาอัตโนมัติ
  2. คลิกปุ่ม "Print"
  3. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์