Skip to content
On this page

การกำหนดค่ารูปแบบใบเสร็จ

รายละเอียดที่ ตรอ. ต้องการแสดงในบิลมักมีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป โดยร้านสามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การกำหนดค่ารูปแบบใบเสร็จของร้าน

 1. คลิกที่เมนู "จัดการข้อมูล (ตั้งค่า)"
 2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
 3. คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง "กำหนดค่า"

การกำหนดค่ารูปแบบใบเสร็จของร้าน

 1. คลิกที่แท็บ "รูปแบบใบเสร็จ"
 2. เลือกชื่อเอกสาร

TIP

แนะนำ "ใบฝากงาน" เพราะเป็นชื่อเอกสารที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากงานตรอ.เป็นงานที่ฝากดำเนินการแทนหรือบางร้านอาจจะแต่งคำเป็น "ใบรับเงิน/รับเงินชั่วคราว"

DANGER

เนื่องจากในเอกสารหรือบิลมียอดค่าภาษีที่ต้องชำระเข้าภาครัฐ การใช้คำว่า "ใบเสร็จรับเงิน" จึงไม่ได้รับความนิยม

 1. เลือกสีชื่อเอกสาร
 2. เลือกขนาดสลิปใบเสร็จ และระยะขอบ (กรณีร้านใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน หรือ Thermal Printer)
 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลค่า พ.ร.บ. จักรยานยนต์ในบิล
 4. เลือกรูปแบบการแสดงผลค่าภาษีรถในบิล

การกำหนดค่ารูปแบบใบเสร็จของร้าน

 1. แสดงวันนัดรับเอกสาร

 2. แสดงข้อมูลบริษัทและวันที่คุ้มครอง พ.ร.บ.

 3. แสดงข้อมูลบริษัทและวันที่คุ้มครองประกันภัย

 4. แสดงชื่อตัวแทนในบิล

 5. แสดงเลขผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของลูกค้า

TIP

แนะนำ "ปิด" เนื่องจากลูกค้า ตรอ. ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบุคคลข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสามารถเลือกแสดงเฉพาะลูกค้าบางรายได้ตอนพิมพ์บิลอีกครั้ง

 1. ตัวเลือกบิลแบบแบ่งจ่าย

TIP

สำหรับร้านที่ใช้งานใบแจ้งหนี้แนะนำเป็น "แบบตัดชำระ" แต่หากร้านที่ต้องการประหยัดกระดาษ "แบบสรุปยอด" ใบเดียวรายละเอียดครบพร้อมแสดงประวัติการชำระเงินในแต่ละงวด

 1. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 2. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์