Skip to content
On this page

การแก้ไขข้อมูลร้าน

ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลร้านของท่านตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

แก้ไขข้อมูลร้าน-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการข้อมูล (ตั้งค่า)"
  2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
  3. คลิกไอคอนรูปดินสอ "แก้ไข"

แก้ไขข้อมูลร้าน-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

  1. กรอกข้อมูลสาขาให้ครบถ้วน
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  3. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์