Skip to content
On this page

1. การซื้อแพ็คเกจ SMS ด้วยตัวเองผ่านระบบ

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือก "แต้มต่อ" ส่วนกลางที่มุมบนขวา

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. คลิกแท็บ "ซื้อแพ็คเกจ SMS" ที่มุมบนขวา

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกแพ็คเกจ SMS ที่ต้องการ
 2. คลิกเลือกรูปแบบการชำระเป็น "บุคคลธรรมดา" หรือ "นิติบุคคล"
 3. คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ"

WARNING

หากเลือกเป็น "นิติบุคคล" ระบบจะแสดงยอดชำระเป็น ยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย (3%) ให้อัตโนมัติ

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. หลังจากคลิกปุ่มสั่งซื้อแล้ว ระบบจะนำไปหน้า "ประวัติการสั่งซื้อ" อัตโนมัติ
 2. คลิกปุ่ม "ชำระเงิน"

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. เลือก "วิธีชำระเงิน"
 2. แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจ่ายเงิน หรือโอนตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้
 3. แนบสลิปการโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน
 4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

การซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. การเปลี่ยนแพ็คเกจ SMS

การเปลี่ยนแปลงการซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. คลิกที่ไอคอนรูป "ดินสอ" เพื่อเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ

การเปลี่ยนแปลงการซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกแพ็คเกจที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
 2. คลิกปุ่ม "อัปเดตคำสั่งซื้อ"

การเปลี่ยนแปลงการซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. เลือก "วิธีชำระเงิน"
 2. แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจ่ายเงิน หรือโอนตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้
 3. แนบสลิปการโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน
 4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

การเปลี่ยนแปลงการซื้อแพ็คเกจSMS-แต้มต่อ

 1. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์