Skip to content
On this page

รายงานการออกบิล

รายงานการออกบิลใช้สำหรับยื่นกู้ธนาคาร

รายงานการออกบิล-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "รายงาน"

รายงานการออกบิล-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนู "การออกบิล"

รายงานการออกบิล-แต้มต่อ

  1. คลิกแท็บ "สรุปรายงาน"
  2. เลือกวันที่มุมบนขวา
  3. คลิกที่ไอคอน "เครื่องพิมพ์" มุมบนขวา

TIP

ตัวอย่างรายการการออกบิล

รายงานการออกบิล-แต้มต่อ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์