Skip to content
On this page

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

ระบบรองรับการตั้งค่าหรือนโยบายที่แตกต่างกันของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย เพื่อตั้งค่าระบบให้รองรับนโยบายร้านของคุณ คุณสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

 1. คลิกที่เมนู "จัดการข้อมูล (ตั้งค่า)"
 2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
 3. คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง "กำหนดค่า"
 4. คลิกที่แท็บ "ทั่วไป"

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

 1. กำหนดจำนวนงวดแบ่งชำระสูงสุด
 2. กำหนดจังหวัดทะเบียนเริ่มต้น
 3. กำหนดวันนัดรับเอกสาร และช่วงเวลารับเอกสาร

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

 1. กำหนดการปัดเศษค่าภาษี และ พ.ร.บ.
 2. กำหนดหมายเลขพร้อมเพย์สำหรับรับเงินโอน
 3. เปิด/ปิด ระบบ auto วันคุ้มครอง พ.ร.บ.

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

 1. ส่วนลดเศษสตางค์

TIP

ไม่ลดให้ หรือไม่ทอนเศษสตางค์ให้เลือก "เปิด"

 1. ระบบสลิปแจ้งยอด

TIP

เหมาะกับร้านที่มีหลายเค้าเตอร์ สำหรับยื่นจ่ายเงินในช่องถัดไป

 1. เลขที่ตรวจสภาพ

TIP

เหมาะกับร้านที่ต้องการเก็บข้อมูลแบบละเอียด เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างรัดกุม โดยให้พนักงานนำเลขใบตรวจมากกรอกในระบบเพื่อการตรวจสอบ

 1. หนังสือรับรองวิศวกร

TIP

สำหรับร้านที่มีบริการเสริมแหนมและออกหนังสือรับรองทางวิศวกร

 1. รูปแบบใบนำส่งภาษี

TIP

ฟอร์มใบปะหน้างานภาษีสามารถกำหนดรูปแบบและการจัดเรียงของรายการได้

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

 1. คอมมิชชัน (พนักงาน)

TIP

หากมีนโยบายจ่ายคอมพนักงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้เลือก "เปิด"

 1. SMS ขอบคุณ/รับฟังความคิดเห็น

TIP

ต้องสมัครบริการ SMS เพิ่มเติม และเมื่อเปิดใช้งานระบบจะส่งข้อความหาลูกค้าอัตโนมัติหลังจากออกบิลทุกราย

 1. ตรวจสภาพแก๊ส

TIP

สำหรับร้านที่มีบริการตรวจแก๊สให้กับรถที่ติดแก๊ส

 1. ระบบ QR code

TIP

สำหรับร้านที่ต้องการใช้ฟังก์ชันเซ็นต์รับเอกสารผ่านแอปฯบนมือถือ

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)

TIP

สำหรับร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (การเปิดใช้งานมีค่าบริการเพิ่มเติม)

 1. รายงานประจำวัน (ค่าใช้จ่าย)

TIP

สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของค่าใช้จ่ายประจำวันว่าจะแสดงเฉพาะเงินสดหรือแสดงทั้งหมด

การกำหนดค่าพื้นฐานของร้าน

 1. บิลยกค่าบริการ (รายงานบัญชี)

TIP

สำหรับพิมพ์เพื่อนำส่งรายได้หรือรายงานเงินได้ ในส่วนนี้สามารถตั้งค่าชื่อเอกสารและบริการที่ต้องการยื่นเงินได้

 1. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 2. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์