Skip to content
On this page

รายงานการตรวจสภาพ (ส่งขนส่ง)

เมื่อดำเนินการบันทึกผลการตรวจสภาพแล้ว จะสามารถพิมพ์รายงานการตรวจสภาพส่งสำนักงานขนส่งฯ ผ่านระบบแต้มต่อได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

รายงานการตรวจสภาพ (ส่งขนส่ง)-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "ตรวจสภาพรถ"
  3. คลิกเลือกช่วงวันที่ (มุมบนขวาของจอ)
  4. คลิกที่ไอคอน "PDF (สีแดง)"
  5. พิมพ์รายงานสำเร็จ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์