Skip to content
On this page

การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

TIP

รายการที่สามารถออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้

  • ค่าตรวจสภาพ
  • ค่าบริการฝากต่อภาษี
  • ค่าบริการ พ.ร.บ.

สำหรับตรอ. จดทะเบียนนิติบุคคล/จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากบันทึกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าที่มารับบริการตรวจสภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี"

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกที่สัญลักษณ์รูป "ดินสอ"

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

  1. พิมพ์ข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน (ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี)
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่าง
  2. เสร็จสิ้น

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

การออกใบกำกับภาษี-แต้มต่อ

TIP

หากรูปแบบเพี้ยนให้สังเกตตัวเลือก "Margins" ต้องเป็น None หรือ "ระยะขอบ" ต้องเป็น ไม่มี และเลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์