Skip to content
On this page

ตรวจสอบยอดชำระ

ตรวจสอบยอดชำระ-แต้มต่อ

  1. คลิกสัญลักษ์รูปกระดิ่ง ที่มุมบนขวา (หรือคลิกที่เมนูด้านซ้าย > ค่าบริการ)
  2. คลิกรายการ "ค้างชำระ"

ตรวจสอบยอดชำระ-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ไอคอนรูปเอกสารสีขาว "ใบแจ้งหนี้" เพื่อตรวจรายละเอียดยอดชำระแต่ละสาขา หรือ คลิกที่ไอคอนรูปเอกสารสีแดงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดยอดชำระรวมทุกสาขา

ตรวจสอบยอดชำระ-แต้มต่อ

  1. แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน

ตรวจสอบยอดชำระ-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ไอคอนรูปบัตรสีน้ำเงินเพื่อ "แจ้งชำระค่าบริการ"

ตรวจสอบยอดชำระ-แต้มต่อ

  1. คลิก "Choose Flie" เพื่อแนบสลิป
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  3. เสร็จสิ้น

TIP

ถ้าหากกรณีชำระยอดรวมทุกสาขา ใช้สลิปใบเดียวแนบทุกสาขา

คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน "ใบแจ้งหนี้(รวม)"

ตรวจสอบยอดชำระ-แต้มต่อ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์