Skip to content
On this page

การสมัครแพ็คเกจ SMS

แพ็คเกจ SMS เป็นบริการเสริมของแต้มต่อ โดยผู้ใช้ที่ต้องการใช้ส่ง SMS ผ่านระบบของแต้มต่อที่ผ่านการประมวลผลจากฐานข้อมูล

TIP

ทำไมต้องใช้แพ็คเกจ SMS ของเรา

  1. เราจัดเตรียมข้อความให้อัตโนมัติจากฐานข้อมูล
  2. คลิกส่งง่าย แค่ปลายนิ้ว ผ่านโปรแกรมแต้มต่อ
  3. วัดผลได้ ด้วยสถิติลูกค้าเก่า

ความยาวของข้อความมีผลต่อค่าส่ง

ความยาว (อักษร)จำนวนเครดิต (SMS)ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
1 - 70150 สตางค์
71 - 13421 บาท
135 - 20131.5 บาท

แพ็คเกจมี 3 ขนาด

แพ็คเกจ SMS-แต้มต่อ

การตั้งชื่อ Sender Name

Sender name-แต้มต่อ

ชื่อ Sender Name ต้องใช้ยื่นลงทะเบียนต่อเครือข่าย ใช้เวลาอนุมัติประมาณ 7-10 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
  2. ห้ามมีภาษาไทย
  3. ขีดกลาง - ได้

TIP

ชื่อ ตรอ. ยาว แนะนำให้ใช้การย่อ เช่น ABC-TRO, ABCservice

การสั่งซื้อ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Line Official คลิก

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์